บือตง

เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน...นี่คือคำขวัญของ “เบตง” อำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย หรือที่คนในท้องถิ่นเรียกเมืองนี้ว่า “บือตง”

ชื่อเดิมของอำเภอเบตงคือ ยะรม เป็นภาษามลายูมีความหมายว่า "เข็มเย็บผ้า" ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2473 อำเภอยะรมได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอเบตงในปัจจุบัน ซึ่งคำว่า เบตง มาจากภาษามลายู ว่า "Buluh Betong" หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" คือ ไผ่ตง ซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่น ต้นไผ่เบตงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอำเภอเบตงถึงทุกวันนี้