3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม

ผืนป่าฮาลา-บาลา ของภาคใต้ ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นบ้านขนาดใหญ่ของนกเงือก ซึ่งเราจะสามารถถพบกับนกเงือกได้ในป่าลึก ทั่วโลกนั้นมีนกเงือกยู่ทั้งหมด 54 ชนิด พบได้ในประเทศไทย 13 ชนิด และพบในป่าฮาลา-บาลาได้ถึง 10 ชนิดเลยทีเดียวว

เพื่อนๆ นักวิ่งที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศเส้นทางของ Amazean Jungle Trail จะได้พบกับความหลากหลายทางธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ ทั้งพืชพรรณนานาชนิด รวมไปถึงสัตว์ป่า