ประเภทการแข่งขัน - ระยะเบตง 100

  • ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร
  • ความสูงสะสมประมาณ 6,253 เมตร
  • ปล่อยตัววันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 น.
  • ระยะเวลาแข่งขัน 30 ชั่วโมง
  • ปิดเส้นชัย วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00 น.


Image
Image
Image