ประเภทการแข่งขัน - ระยะเบตง 25

  • ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร
  • ความสูงสะสมประมาณ 1,190 เมตร
  • ปล่อยตัววันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:00 น.
  • ระยะเวลาแข่งขัน 8 ชั่วโมง
  • ปิดเส้นชัย วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น.


Image
Image
Image