ประเภทการแข่งขัน - ระยะเบตง 50

  • ระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร
  • ความสูงสะสมประมาณ 2,658 เมตร
  • ปล่อยตัววันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น.
  • ระยะเวลาแข่งขัน 14 ชั่วโมง
  • ปิดเส้นชัย วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 24:00 น.


Image
Image
Image