เทศกาลอาหารเบตง

จะมีการรวบรวมร้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบตง จังหวัดยะลา หรืออาหารของดีประจำถิ่น ประมาณ 100 ร้าน มาออกร้านในบริเวณรอบๆ วงเวียนหอนาฬิกาซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองเบตง ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 โดยนักกีฬาจะได้รับคูปองเงินสดเพื่อแลกซื้ออาหารจากผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ มูลค่าคูปองที่จะนำมาจับจ่ายกว่า 500,000 บาท