กิจกรรม วิ่ง เที่ยว ดื่ม กิน เช็คอิน @เบตง

จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและรู้จักเบตงให้มากขึ้น ผ่านการ “เช็คอิน” สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่น่าสนใจ หรือสถานที่ส่งเสริมให้เป็นจุดเยี่ยมชม เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าของที่ระลึก 30 แห่ง และให้รางวัลจูงใจแก่ผู้ที่ทำได้ตามเกณฑ์ ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2565

รางวัลที่มอบให้ผู้ที่ทำได้ตามเกณฑ์ คือ เสื้อยืด “Amazing Betong Festival” เบตง ยิ่งกว่า โอเค โดยผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนในระบบผ่านแอพลิเคชั่น เช็คอินโดยการสแกน QR Code และขอรับรางวัลโดยการแสดงหลักฐานในแอพลิเคชั่น ได้ที่ Expo ของงาน Amazean Jungle Trail ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00 น.