SAT FUN RUN วิ่งถนน 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร

การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ยังได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในโครงการ Yala Sports City เพื่อจัดการแข่งขันวิ่งถนนระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ซึ่งจะแข่งขันในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:30 น. โดยผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อสำหรับผู้พิชิต และผู้เข้าเส้นชัย 100 คนแรกของแต่ละระยะ จะได้รับเหรียญรางวัลอีกด้วย

Image
Image
Image
Image
Image