ข้อมูลการแข่งขัน

การแข่งขันวิ่งเทรลรายการ Amazean Jungle Trail เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นในเส้นทางที่สวยงามในพื้นที่ของป่าแนวเขตแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ (GPS 5.77036, 101.07152) และสิ้นสุดที่สนามกีฬาเทศบาลเบตง (GPS 5.76742, 101.07097) มีการแข่งขัน 3 ระยะ แต่ละการแข่งขันเป็นแบบการวิ่งแบบต่อเนื่องในหนึ่งช่วง (single stage) ไม่กำหนดความเร็วในการวิ่ง แต่จะต้องวิ่งภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น (time limit) มีจุดบริการและจุดตรวจสอบระหว่างเส้นทางรวม 8 จุด เป็นการแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน กล่าวคืออนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าช่วยเหลือนักกีฬาในบางจุดที่อนุญาตเท่านั้น

3 ระยะของการแข่งขัน ได้แก่

  • เบตง 100 : ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 6,253 เมตร ระยะเวลาแข่งขัน 30 ชั่วโมง
  • เบตง 50 : ระยะทางประมาณ 51กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 2,658 เมตร เป็นการแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy) ระยะเวลาแข่งขัน 14 ชั่วโมง
  • เบตง 25 : ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 1,190 เมตร ระยะเวลาแข่งขัน 8 ชั่วโมง

ค่าสมัคร

การสมัครทำได้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ www.runningconnect.com และชำระผ่านช่องทางบัตรเครดิต อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง จุดชำระเงิน (mPay Stations) และ mPay Wallet

รุ่นอายุและรางวัล

รายละเอียดการแข่งขัน

สถานที่จัดการแข่งขัน

จุดปล่อยตัว จุดบริการ และเส้นชัย กิโลเมตรที่ GPS
Start อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
Betong Mongkhonrit Tunnel
0 5.77036, 101.07152
A1 ด่านศุลกากรไทย-มาเลเซีย
Thai-Malasian Customs Office
11 5.748, 101.0332
A2 กงสี 9
Kongsi 9
25 5.84559, 101.01751
A3 บ้านอัยเยอร์ซอ
Baan Aiyerzor
35 5.84116, 101.04164
A4 สวนดอกไม้หมื่นบุปผา
Thousand Flower Garden
46 5.88521, 101.0219
A5 อุโมงค์ปิยะมิตร
Piyamit Tunnel
56 5.88932, 101.04855
A6 บ่อปลาขั้นบันได
Fish Pond
65 5.90311, 101.07433
A7 บ่อน้ำร้อนเบตง
Betong Hot Spring
80 5.8506, 101.0717
A3 บ้านอัยเยอร์ซอ
Baan Aiyerzor
89 5.84116, 101.04164
A8 กงสี 7
Kongsi 7
100 5.779129, 101.04979
Finish Line สนามกีฬาเมืองเบตง
Betong City Stadium
104 5.76763, 101.07134