ข้อตกลง กฎ กติกา และจรรยาบรรณของการแข่งขัน

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลรายการ Amazean Jungle Trail ถือเป็นการยอมรับกฎ กติกา และคำแนะนำที่ผู้จัดเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่มีข้อยกเว้น

คำมั่นในการเข้าร่วมการแข่งขัน

การเข้าร่วมการแข่งขัน Amazean Jungle จำเป็นว่านักกีฬาจะต้อง :

 • ศึกษาเส้นทางและข้อมูลจำเพาะของสนามนี้ และเตรียมพร้อมเต็มที่ต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
 • จากการที่นักกีฬาต้องสามารถวิ่งแข่งขันได้โดยไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอกในระหว่างเส้นทางที่ป่าเขาได้ นักกีฬาจึงต้องตระหนักว่าจะสามารถจัดการกับปัญหา และสถานการณ์ดังต่อไปนี้ได้ :
  • รู้วิธีเผชิญหน้า โดยไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่คาดเดาได้ยาก รวมไปถึงระดับความสูง (กลางคืน ลม อากาศหนาว หมอก ฝน)
  • รู้วิธีการจัดการปัญหาทางร่างกายและจิตใจที่เกิดมาจากความเหนื่อยล้าอย่างมาก ปัญหาทางเดินอาหาร และความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ หรือบาดแผลขนาดเล็กต่างๆ รวมถึงเมื่อต้องอยู่คนเดียว
  • รับรู้อยู่เสมอว่าผู้จัดไม่ได้มีบทบาทความรับผิดชอบที่จะเข้าไปช่วยในการจัดการปัญหาต่างๆ ในเหล่านี้;
  • ตระหนักอย่างสมบูรณ์ว่า กิจกรรมการวิ่งผ่านเส้นทางภูเขาเหล่านี้ ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาในการปรับตัวให้เข้ากับปัญหาที่พบหรือคาดการณ์
  • สร้างจิตสำนึกของตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเคารพ ต่อ ธรรมชาติ ผู้คน และกฎกติกาของการแข่งขัน
  • ตอบรับจดหมายและข่าวสารที่ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน ทั้งทางอีเมล เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย

การแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy)

กฎของการแข่งขันคือ ใช้หลักการของการวิ่งคนเดียวโดยมีความช่วยเหลือแบบบางส่วน (Semi-autonomy) การแข่งขันวิ่ง Amazean Jungle Trail เป็นแบบการวิ่งต่อเนื่องในหนึ่งช่วง (Single Stage) โดยไม่กำหนดความเร็วในการวิ่ง แต่จะต้องวิ่งภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเวลาเหล่านี้แตกต่างกันไปตามระยะการแข่งขัน การแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน คือ การที่นักกีฬาจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอกในระหว่างการวิ่งจากตามเส้นทางนอกจุดบริการ รวมไปถึง นักกีฬาต้องสามารถจัดการเรื่องอาหาร เสื้อผ้า และความปลอดภัยของตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (สภาพอากาศที่เลวร้าย ปัญหาทางร่างกาย อาการบาดเจ็บ เป็นต้น)

หลักการนี้หมายถึงกฎต่อไปนี้ :

 1. นักกีฬาแต่ละคนจะต้องมีอุปกรณ์บังคับให้ครบตลอดระยะการแข่งขัน (ดูย่อหน้า “อุปกรณ์”) บรรจุในกระเป๋า นำไปตรวจและติดป้าย (tag) ระหว่างขั้นตอนการรับหมายเลขการแข่งขัน ซึ่งไม่สามารถนำออกได้ตลอดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ของการแข่งขันสามารถเรียกตรวจกระเป๋าอุปกรณ์บังคับและสิ่งที่อยู่ด้านในเมื่อใดก็ได้ นักกีฬาต้องอนุญาตให้ตรวจอย่างเต็มใจ และยอมรับความเสี่ยงที่จะตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 2. ที่จุดบริการ ผู้จัดจะจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารเพื่อให้บริโภค เช่น น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มให้พลังงานเพื่อเติมใส่ขวดหรือภาชนะบรรจุ (hydration pack) นักกีฬาจะต้องมั่นใจว่าเมื่อออกจากแต่ละจุดบริการ ตนเองมีปริมาณน้ำดื่มและอาหารที่เพียงพอจนกว่าจะถึงจุดบริการถัดไป สำหรับนักกีฬาที่วิ่งช้า อาจต้องใช้เวลาระหว่างจุดบริการในจุดที่ยาวที่สุดมากกว่า 4 ชั่วโมง
 3. สำหรับระยะเบตง 100 มีอนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าช่วยเหลือนักกีฬา (personal assistance) จำนวน 1 แห่ง คือ จุดบริการ A5 อุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งการอนุญาตเข้าในแต่ละจุด ขึ้นอยู่กับหัวหน้าจุดบริการ ณ จุดเหล่านั้น อนุญาตให้นักกีฬาได้รับความช่วยเหลือได้จากเพียงบุคคลภายนอกเพียงคนเดียว และสิ่งของในการช่วยเหลือจะต้องมีขนาดกระเป๋าความจุไม่เกิน 30 ลิตร และนอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้มีทีมช่วยเหลือที่เป็นแพทย์หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ส่วนตัวได้ในระยะเบตง 50 และเบตง 25 ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าช่วยเหลือนักกีฬาตลอดเส้นทาง
 4. ไม่อนุญาตให้มีการติดตามหรือวิ่งโดยที่ไม่ได้สมัครการแข่งขัน เข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน นอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้ทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่าเป็นจุดบริการ

หมายเหตุ : นักกีฬาที่ยอมรับการถูกถ่ายภาพวีดิโอ และถูกพบว่ามีการร่วมวิ่งกับผู้ติดตามนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด ถือเป็นการฝ่าฝืนหลักของการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy) เมื่อเจ้าหน้าที่การแข่งขันสังเกตเห็นความผิดปกตินี้จะสามารถลงโทษนักกีฬาได้ เพื่อคงสปิริตของการแข่งขันวิ่งเทรล

อุปกรณ์บังคับ

นักกีฬาแต่ละรายจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์บังคับตามรายการที่กำหนดต่อไปนี้พร้อมใช้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสะดวกราบรื่นของการแข่งขัน ดังนั้น นักกีฬาแต่ละรายต้องนำอุปกรณ์บังคับ รวมถึงอุปกรณ์ที่ผู้จัดเตรียมให้ มาตรวจสอบเพื่อรับหมายเลขการแข่งขัน และตกลงว่าจะเก็บรักษาอุปกรณ์บังคับเหล่านั้นตลอดการแข่งขัน

รายการอุปกรณ์บังคับที่ผู้จัดกำหนดเป็นเพียงขั้นต่ำที่จำเป็นที่นักกีฬาแต่ละคนจะต้องปรับตามสมรรถภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรเลือกเสื้อผ้าที่น้ำหนักเบาที่สุดเพียงเพราะน้ำหนักในการพกพา แต่ควรเลือกจากคุณสมบัติการใช้งานที่สามารถป้องกันความหนาว ลม และฝนได้ดี ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีกว่า

อุปกรณ์บังคับสำหรับระยะเบตง 100 และระยะเบตง 50

 • กระเป๋าเป้ที่สามารถพกพาอุปกรณ์บังคับได้ตลอดทั้งการแข่งขัน
 • โทรศัพท์มือถือ (แนะนำอย่างยิ่งให้เป็นสมาร์ทโฟน) เพื่อให้ผู้จัดสามารถโทรหานักกีฬาได้ไม่ว่าเวลาใดๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน :
  • จะต้องมีการเปิด international roaming ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศ บันทึกหมายเลขฉุกเฉินของผู้จัด (ซึ่งปรากฏอยู่บนหมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บ) ไว้ในเครื่อง อย่าปิดบังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
  • เปิดโทรศัพท์ และไม่อนุญาตให้เปิด airplane mode และมีบทลงโทษ
  • สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LiveRun และเปิดพร้อมใช้งาน
  • แนะนำให้พกแบตเตอรี่สำรอง
 • แก้วน้ำส่วนตัว ขั้นต่ำ 150 มิลลิลิตร (ไม่อนุญาตให้ใช้ขวด หรือขวดนิ่มที่มีฝา)
 • ขวดน้ำหรือถุงน้ำ ปริมาณน้ำขั้นต่ำ = 1 ลิตร
 • ไฟส่องทางหรือไฟคาดศีรษะ (Headlamp) จำนวน 2 อัน และถ่านไฟสำรอง 2 ชุด แนะนำขั้นต่ำ 200 ลูเมน สำหรับไฟส่องอันหลัก
 • ผ้าห่มฉุกเฉิน ขนาดขั้นต่ำ 1.40 เมตร x 2 เมตร
 • นกหวีด
 • อุปกรณ์ปฐมพยาบาล (ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70% น้ำเกลือ เบตาดีน เทปทำแผล ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซพันแผล พลาสเตอร์ปิดแผล สำลีก้อน ยาลดไข้ ยาบรรเทาอาการท้องเสีย ยานวดแก้ปวดเมื่อย เกลือแร่แก้ท้องเสีย เป็นต้น)
 • ผ้ายืดแบบติดผนึกได้ในตัว (Self adhesive elasticated bandage) ซึ่งสามารถใช้เป็นผ้าพันแผลหรือผ้ารัดได้ ขนาดขั้นต่ำ 100 ซม. x 6 ซม. (เช่น 3M Nexcare Coban)
 • อาหารสำรอง แนะนำ 800 Kcal (เจล 2 อัน และพาวเวอร์บาร์ขนาด 50-65 กรัม 2 ชิ้น)
 • เสื้อแจ็คเก็ตที่มีหมวกในตัว (hood) สำหรับสภาพอากาศที่เลวร้ายบนภูเขา ทำจากวัสดุกันน้ำและระบายอากาศได้
  • เป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่จะต้องมีหมวก (hood) ออกแบบติดมากับเสื้อจากโรงงานผลิต
  • เสื้อแจ็คเก็ตจะต้องไม่มีส่วนที่ทำจากผ้าที่ไม่กันน้ำ แต่มีการระบายอากาศมาจากผู้ผลิต (ใต้แขน หรือด้านหลัง) เนื่องจากไม่เสียหายอย่างชัดเจน จึงเป็นข้อยกเว้นที่รับได้
  • เป็นความรับผิดชอบของนักวิ่งที่ต้องพิจารณาว่าอุปกรณ์ของตนเป็นไปตามกฎที่ระบุ และเหมาะสมสำหรับสภาพอากาศที่แปรปรวนในภูเขาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการตรวจเช็คอุปกรณ์บังคับ คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หมวกแก๊ป หรือผ้าพันคอ หรือหมวกมีผ้ากันแดด หรือผ้าบัพ
 • พาสปอร์ต/บัตรประชาชน หรือสำเนา
 • หน้ากากอนามัย
 • เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ (70%)
 • ไฟกระพริบ หรือแถบสะท้อนแสง
 • ชามแบบใช้ซ้ำได้ และช้อนส้อมพกพา

เสื้อผ้าทั้งหมดต้องเป็นขนาดสำหรับนักกีฬา และจะต้องไม่มีการดัดแปลงใดๆ หลังจากออกจากโรงงาน อุปกรณ์บังคับจะต้องบรรจุในกระเป๋าซึ่งต้องติดป้ายในระหว่างช่วงการรับหมายเลขการแข่งขัน ซึ่งไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันระหว่างการแข่งขันได้ จะมีการสุ่มตรวจสอบอุปกรณ์บังคับที่หน้างานก่อนและระหว่างการแข่งขัน

อุปกรณ์แนะนำอื่นๆ (ไม่บังคับ)

 • หมวก
 • กางเกงกันน้ำ
 • เสื้อผ้าสำรองที่ช่วยให้อบอุ่น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่หนาวหรือฝนตก หรือในกรณีที่บาดเจ็บ
 • ไม้ค้ำ (pole) กรณีที่ฝนตก ใช้สำหรับความปลอดภัยบนพื้นที่ลื่น
 • วาสลีนและครีมทากันผิวแพ้แดด
 • ควรพกเงินสดอย่างน้อย 500 บาท (สำหรับกรณีฉุกเฉิน)
 • นาฬิกาแบบมี GPS และบรรจุข้อมูลเส้นทางการแข่งขัน
 • มีดหรือกรรไกร สำหรับตัดผ้ายืดพันเคล็ด
 • อุปกรณ์ซ่อมแซมผ้า (ชุดเข็มด้าย)

กรณีที่นักกีฬาใช้ไม้ค้ำ (pole) จะต้องพกตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน ไม่สามารถออกจากจุดปล่อยตัวโดยไม่มีไม้ค้ำ และนำมาใช้ระหว่างเส้นทางการแข่งขันได้
ไม่สามารถฝากไม้ค้ำไว้ที่จุดบริการได้

อุปกรณ์บังคับสำหรับระบะเบตง 25

 • กระเป๋าเป้ที่สามารถพกพาอุปกรณ์บังคับได้ตลอดทั้งการแข่งขัน
 • โทรศัพท์มือถือ (แนะนำอย่างยิ่งให้เป็นสมาร์ทโฟน) เพื่อให้ผู้จัดสามารถโทรหานักกีฬาได้ไม่ว่าเวลาใดๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน :
  • จะต้องมีการเปิด international roaming ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศ บันทึกหมายเลขฉุกเฉินของผู้จัด (ซึ่งปรากฏอยู่บนหมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บ) ไว้ในเครื่อง อย่าปิดบังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
  • เปิดโทรศัพท์ และไม่อนุญาตให้เปิด airplane mode และมีบทลงโทษ
  • แนะนำให้พกแบตเตอรี่สำรอง
 • แก้วน้ำส่วนตัว ขั้นต่ำ 150 มิลลิลิตร (ไม่อนุญาตให้ใช้ขวด หรือขวดนิ่มที่มีฝา)
 • ขวดน้ำหรือถุงน้ำ ปริมาณน้ำขั้นต่ำ = 1 ลิตร
 • นกหวีด
 • อุปกรณ์ปฐมพยาบาล (ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70% น้ำเกลือ เบตาดีน เทปทำแผล ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซพันแผล พลาสเตอร์ปิดแผล สำลีก้อน ยาลดไข้ ยาบรรเทาอาการท้องเสีย ยานวดแก้ปวดเมื่อย เกลือแร่แก้ท้องเสีย เป็นต้น)
 • อาหารสำรอง แนะนำ 800 Kcal (เจล 2 อัน และพาวเวอบาร์ขนาด 50-65 กรัม 2 ชิ้น)
 • เสื้อแจ๊คเก็ตที่มีหมวกในตัว (hood) สำหรับสภาพอากาศที่เลวร้ายบนภูเขา ทำจากวัสดุกันน้ำและระบายอากาศได้
  • เป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่จะต้องมีหมวก (hood) ออกแบบติดมากับเสื้อจากโรงงานผลิต
  • เป็นความรับผิดชอบของนักวิ่งที่ต้องพิจารณาว่าอุปกรณ์ของตนเป็นไปตามกฎที่ระบุ และเหมาะสมสำหรับสภาพอากาศที่แปรปรวนในภูเขาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการตรวจเช็คอุปกรณ์บังคับ คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หมวกแก๊ป หรือผ้าพันคอ หรือผ้าบัพ
 • พาสปอร์ต/บัตรประชาชน หรือสำเนา
 • หน้ากากอนามัย
 • เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ (70%)
 • ไฟกระพริบ หรือแถบสะท้อนแสง
 • ชามแบบใช้ซ้ำได้ และช้อนส้อมพกพา

เสื้อผ้าทั้งหมดต้องเป็นขนาดสำหรับนักกีฬา และจะต้องไม่มีการดัดแปลงใดๆ หลังจากออกจากโรงงาน อุปกรณ์บังคับจะต้องบรรจุในกระเป๋าซึ่งต้องติดป้ายในระหว่างช่วงการรับหมายเลขการแข่งขัน ซึ่งไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันระหว่างการแข่งขันได้ จะมีการสุ่มตรวจสอบอุปกรณ์บังคับที่หน้างานก่อนและระหว่างการแข่งขัน

อุปกรณ์แนะนำอื่นๆ (ไม่บังคับ)

 • ไฟส่องทางหรือไฟคาดศีรษะ (Headlamp) จำนวน 2 อัน และถ่านไฟสำรอง 2 ชุด แนะนำขั้นต่ำ 200 ลูเมน สำหรับไฟส่องอันหลัก
 • ผ้าห่มฉุกเฉิน ขนาดขั้นต่ำ 1.40 เมตร x 2 เมตร
 • นกหวีด
 • อุปกรณ์ปฐมพยาบาล (ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70% น้ำเกลือ เบตาดีน เทปทำแผล ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซพันแผล พลาสเตอร์ปิดแผล สำลีก้อน ยาลดไข้ ยาบรรเทาอาการท้องเสีย ยานวดแก้ปวดเมื่อย เกลือแร่แก้ท้องเสีย เป็นต้น)
 • ผ้ายืดแบบติดผนึกได้ในตัว (Self adhesive elasticated bandage) ซึ่งสามารถใช้เป็นผ้าพันแผลหรือผ้ารัดได้ ขนาดขั้นต่ำ 100 ซม. x 6 ซม. (เช่น 3M Nexcare Coban)
 • หมวก
 • กางเกงกันน้ำ
 • เสื้อผ้าสำรองที่ช่วยให้อบอุ่น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่หนาวหรือฝนตก หรือในกรณีที่บาดเจ็บ
 • ไม้ค้ำ (pole) กรณีที่ฝนตก ใช้สำหรับความปลอดภัยบนพื้นที่ลื่น
 • วาสลีนและครีมทากันผิวแพ้แดด
 • ควรพกเงินสดอย่างน้อย 500 บาท (สำหรับกรณีฉุกเฉิน)
 • นาฬิกาแบบมี GPS และบรรจุข้อมูลเส้นทางการแข่งขัน
 • มีดหรือกรรไกร สำหรับตัดผ้ายืดพันเคล็ด
 • อุปกรณ์ซ่อมแซมผ้า (ชุดเข็มด้าย)

การควบคุมสารต้องห้าม

นักกีฬาอาจถูกตรวจการใช้สารต้องห้ามก่อน ระหว่าง หรือหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ในกรณีที่ปฏิเสธหรือเลี่ยงการทดสอบ นักกีฬาจะถูกลงโทษเสมือนกับว่าได้ใช้สารต้องห้าม

การประกันภัย

ผู้จัดจะทำประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันแก่นักกีฬาที่ลงทะเบียนทุกคน วงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่าคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท

ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน Amazean Jungle Trail นักกีฬาจะต้องยอมรับที่จะเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ธรรมชาติที่วิ่งผ่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • จะมีถังขยะจัดวางไว้ตามจุดบริการ นักกีฬาจะต้องทิ้งขยะ (เช่น ซองเจล ทิชชู่เปียก ห่อพลาสติก เป็นต้น) ลงในถังที่จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามทิ้งในเส้นทางโดยเด็ดขาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสนามคอยสุ่มตรวจสอบตลอดเส้นทาง
 • นักกีฬาทุกคนจะต้องเก็บขยะเอาไว้กับตัวจนกว่าจะเจอถังขยะที่จัดไว้ให้ตามจุดบริการ นอกจากนี้ผู้จัดงานยังสนับสนุนให้นักวิ่งทุกคนพกกระเป๋า หรือถุงผ้าพับได้มาไว้ใช้สำหรับจัดเก็บขยะเพื่อไว้ทิ้งในจุดทิ้งขยะที่จัดไว้ต่อไป รวมไปถึงถุงพลาสติกสำหรับขยะที่ได้รับพร้อมกับบิ๊บด้วย ต้องใช้ถุงพลาสติกนี้เพื่อเก็บขยะได้อย่างรวดเร็วตลอดเส้นทาง
 • นักกีฬาจะต้องวิ่งในเส้นทางที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น ห้ามใช้เส้นทางลัด/เปิดเส้นทางใหม่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการพังทลายของดิน และทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเสียหายได้
 • จะไม่มีการแจกช้อนส้อม มีด ชาม ถ้วยที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อเป็นการลดการใช้พลาสติกของนักวิ่งที่จุดบริการ รวมถึงลดการใช้พลาสติกของอาสาสมัครของ Amazean Jungle Trail ด้วย ขอสนับสนุนให้นักกีฬานำภาชนะมาด้วยตนเอง ในกรณีที่ต้องการรับประทานอาหารจานร้อนต่างๆ ในจุดบริการ

รางวัล

จะมีโล่รางวัลมอบให้แก่การแข่งขันทุกประเภทในแบบทั่วไป (overall) แยกชาย/หญิง

 • นักกีฬาชาย 10 คนแรก
 • นักกีฬาหญิง 10 คนแรก

นักกีฬาได้รับรางวัลต้องเข้าร่วมงานทางการเพื่อรับมอบรางวัล ซึ่งดูรายละเอียดได้จากป้ายอันดับที่มอบให้เมื่อเข้าเส้นชัย จะไม่มีการส่งรางวัลไปให้นักกีฬาหลังจากพิธีมอบรางวัล และริบคืนจากนักกีฬาที่ไม่มารายงานตัว

สามารถดูผลการแข่งขันได้ที่ :

ลิขสิทธิ์ภาพ

นักกีฬาจะต้องสละสิทธิ์การเป็นเจ้าของภาพของตัวเองที่ถูกถ่ายในขณะที่แข่งขัน และจะไม่มีการยื่นคำร้องใดๆ ต่อผู้จัดและพันธมิตรของผู้จัดในการใช้ภาพ ผู้จัดเท่านั้นที่สามารถโอนสิทธิการใช้ภาพไปให้สื่อมวลชนโดยการระบุที่มาหรือให้สิทธิ์

สามารถดูและซื้อภาพการแข่งขันได้ที่ https://media.runningconnect.com/event/AZT2022

เครื่องหมายการค้า

Amazean Jungle Trail เป็นเครื่องหมายการค้าของการกีฬาแห่งประเทศไทย การสื่อสารที่เกี่ยวกับงานหรือมีการนำรูปภาพจากงานหรือเครื่องหมายการค้านี้ไปใช้จะต้องใช้ด้วยความเคารพ และต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงาน

สปอนเซอร์ส่วนตัว

นักกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์จะสามารถแสดงโลโก้ของสปอนเซอร์บนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ขณะแข่งขันเท่านั้นโดยจะไม่อนุญาตให้ใช้นำธง หรือป้ายโฆษณา หรืออื่นๆ ตลอดเส้นทางการแข่งขัน รวมไปถึงเส้นชัย หากไม่ปฏิบัติตามกฎ อาจมีบทลงโทษตามแต่ดุลพินิจของผู้อำนวยการการแข่งขัน

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ผู้จัดทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของนักกีฬาทั้งหมด (ที่ไม่จำกัดเฉพาะแค่เพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ เท่านั้น) ที่ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียน จะถูกใช้เฉพาะภายในเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนักกีฬาเป็นลายลักษณ์อักษร นักกีฬาแต่ละคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข หากนักกีฬาต้องการได้รับสิทธิ์นั้น จะต้องอีเมลถึงผู้จัดพร้อมชื่อ-สกุลและหมายเลขการแข่งขันที่ info@runningconnect.com

กฎ กติกาต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Trail