ที่พัก

มีโรงแรมในเมืองเบตงและจังหวัดยะลาที่มีคุณภาพจำนวนมาก โรงแรม ที่พัก และ โฮมสเตย์ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA มีดังนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5xrK1GXkTuyaN2VDZkubf4_RYq_EWSejUGG-WfiRkY/edit?usp=sharing