การเดินทางภายในประเทศ

เครื่องบิน กรุงเทพ-เบตง

สายการบิน Nok Air ได้เริ่มการบินตรงไปยังเบตง จากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อเริ่มเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เบตง เที่ยวบิน DD622
ทุกวันอังคาร, ศุกร์, อาทิตย์
เวลาออก 10:00 น. ถึง 11.45 น.
เบตง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เที่ยวบิน DD623
ทุกวันอังคาร, ศุกร์, อาทิตย์
เวลาออก 12:15 น. ถึง 14.00 น.

เครื่องบิน กรุงเทพ-หาดใหญ่-เบตง

มีสายการบินจากกรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกวัน ทั้งวัน จากหลากหลายสายการบิน ได้แก่ การบินไทย นกแอร์ ไทยสมาย แอร์เอเชีย ไทยไลออนแอร์ และ เวียดเจ็ทแอร์

จากหาดใหญ่ สามารถนั่งรถตู้โดยสารสาธารณะไปยังเบตงได้ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

รถทัวร์ กรุงเทพ-หาดใหญ่-เบตง

รถไป กรุงเทพ-ยะลา + รถตู้ ยะลา-เบตง