การเดินทางเข้าประเทศ

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ได้เห็นชอบยกเลิกระบบ Test and Go หรือการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางเข้าประเทศและเข้าพักที่โรงแรม SHA Extra Plus (SHA++) เพื่อรอผลตรวจเชื้อโควิด-19 ให้มีผลตรวจเป็นลบก่อน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนวัคซีนแล้ว กรณีที่ยังไม่ฉีดวัคซีน ยังคงมีขั้นตอนคัดกรองและกักตัว

ขั้นตอนการเข้าประเทศไทย หลัง 1 พฤษภาคม 2565 คือ นักเดินทางต้องลงทะเบียนผ่านระบบThailand Pass

  • แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
  • แสดงหลักฐานการประกันภัย วงเงิน USD10,000
  • แสดงหลักฐานการจองห้องพักเพื่อกักตัวที่โรงแรมประเภท SHA Extra Plus (SHA++) หรือโรงแรมกักตัว Alternative Quarantine (AQ) เฉพาะกรณีที่ไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบ

ติดตามข้อมูลอัพเดทได้ที่ https://www.tatnews.org/category/thailand-tourism-news/