วางแผนการแข่งขันด้วย Your Race Plan

นักกีฬาสามารถวางแผนการแข่งขัน ผ่านเว็บไซต์ www.YourRacePlan.com โดยกำหนดเวลาเป้าหมาย ปรับแต่งเวลาแต่ละช่วง วางแผนการบริโภค และพิมพ์แผนการแข่ง